Multilingual Turkish Dictionary

ABANDONED CHILD

ABANDONED CHILD : English Turkish

terkedilmiş çocuk, ihmal edilmiş çocuk, kimsesiz çocuk, terkedilmiş çocuk, sokakta bulunan bebek