Multilingual Turkish Dictionary

ABANMA!

ABANMA! : Turuz Dictionary

əğilmə!. gəzələnmə!.
üstümə abanma!

ABANMA! : Turuz Dictionary

əğilmə!. gəzələnmə!.
üstümə abanma!