Multilingual Turkish Dictionary

ABARIQ

ABARIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabarıq.
köpcik. küpcik. bərcik. bərcəstə.
abartma. qabartma. qaqma. (qaxma. qalxma). mühəddəb.
abartmal. qabartmal. qabartı. abartı. qabarma. abarma. qabartma. abartma. bərcəstəgi. rölyef