Multilingual Turkish Dictionary

ABARTMAL

ABARTMAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabarmalı. qabartmal. qabartı. abartı. qabarıq. abarıq. qabarma. abarma. qabartma. abartma. mubaliğəli. şişimli. şişrimli. bərcəstəgi. rölyef.
abartmal qabarmalı: rölyef