Multilingual Turkish Dictionary

ABATLAMAQ

ABATLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abadlamaq.
bayınlamaq. bəyinləmək. baylamaq. bəyləmək. bayındırlamaq. şənləndirmək.
diriltmək. şənləndirmək.
qalxındırmaq. qoğzamaq. ucaltmaq. genişlətmək. açıqlatmaq. gəlişdirmək.
babatlamaq. onarmaq