Multilingual Turkish Dictionary

ABGƏRDƏN

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

adqan

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

alağa

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

öyük qaşıq

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

çəmçə

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

çəmçə

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

gərdəl

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

gəvdəl

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

govat

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

kəpcə

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

kömçə

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

kopca

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

kovcala

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

kovçala

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

qatalı

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

qucala

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

quçala

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

susaq

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

suvsaq

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

kovca (> kəfçə(fars)

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

susap (suyuq götürmək üçün uzun saplı kasa). (susaplamaq: susapla çəkmək)

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

suvsav çömçə

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

susqaq su götürmə qabı. malağa

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

saplı suyuq nərsəni qarıştırmaq, bala bala götürmək üçün uzun saplı kasa

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

qapaq uzun saplı kasa

ABGƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

qatqal yekə qaşıq

ABGƏRDƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] Misden, alümi-niumdan ve s.-den qayrılmış uzunsaplı çömçe.

ABGƏRDƏN : Az Turkish Farsi

ا.آ.[فا. آبگردان] ظرف مسی بزرگ و دسته‎دار شبیه به ملاقه که با آن آب یا غذا مانند آش و آبگوشت را از ظرفی به ظرف دیگر می‌ریزند