Multilingual Turkish Dictionary

ABINMAQ

ABINMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yapınmaq.
gizlənmək. örtülmək. saxlanmaq.
duraqsamaq. quşqulanmaq.
sözdə abınmaq: qonuşurkən duraqlamaq.
(ayağı) ilişmək. taxılmaq. ayağı sürçmək.
daşqa abınıb yıxıldı: daşa taxılıb düştü