Multilingual Turkish Dictionary

ABIOTROPHY

ABIOTROPHY : English Turkish Medicals

Vücut hücrelerindeki hayatiyetin tedricen azalması ve yok olması, abiotrofya;
Yetersiz beslenme, beslenme yetmezliği