Multilingual Turkish Dictionary

ABIRÇUBUR

ABIRÇUBUR : Arin Turkish Etimology Dictionary

rasgələ. qarımqarışıq. qarmaqarışıq. qarmaqatışıq. qarbur. qarbur. allaq bullaq. abıq sapıq. saçma sapan iş, söz