Multilingual Turkish Dictionary

ABLATIVELY

ABLATIVELY : English Turkish

adv. (Gramer) ablatif hal marifetiyle (yönünü yerini veya eylemini belirtmek için kullanılan)