Multilingual Turkish Dictionary

ABLUQA

ABLUQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

abluka. albağac. yapluqa. yapalqa. yapalaş. yaplaş. qabal. qabal. qapal. quşatma. quşatım. quşaq. mahasirə