Multilingual Turkish Dictionary

ABNOS

ABNOS : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ABNUS is. [fars.] Qara rengli çox berk oduncaqlı ağac. Bir əlində abnus ağacından qara rəngli əsa olan bir müsafir pilləkənin başında göründü. P.Makulu.