Multilingual Turkish Dictionary

ABOVE GROUND

ABOVE GROUND : English Turkish

yer yüzeyinden yukarda; açıkça, açıkçası; yaşayan, canlı