Multilingual Turkish Dictionary

ABRILMAQ

ABRILMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abılmaq. albırmaq. avrılmaq. əprilmək. əğrilmək.
bükülmək. yığılmaq.
hamısı onun üstünə abrıldılar.
çəkil oyana. abılma üstümə
ərimək. əğilmək. yastılmaq. sarqmaq. yalığmaq. yıxılmaq. çəkinməmək. yalvarmaq.
əprimək. çürümək.
istənmək. meyl edmək