Multilingual Turkish Dictionary

ABSES

ABSES : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [lat.] İltihab neticesinde yaran-mış irin topası. Xronik abses tədricən inki-şaf edir.