Multilingual Turkish Dictionary

ABSOLUTE ADVANTAGE

ABSOLUTE ADVANTAGE : English Turkish

toplam avantaj, bir şirketin bir malı aynı endüstri kolundaki diğer işletmelerden daha ucuza üretebilme kabiliyeti (Ekonomi)