Multilingual Turkish Dictionary

ABSOLUTE PRIORITY RULE

ABSOLUTE PRIORITY RULE : English Turkish

mutlak mülkiyet kuralı, şirketin tasfiyesi esnasında alacaklıların taleplerinin şirketin hissedarlarının taleplerinden daha ağır basması prensibi (Ekonomi)