Multilingual Turkish Dictionary

ABSOLUTE THRESHOLD

ABSOLUTE THRESHOLD : English Turkish

n. mutlak eşik, (Psikoloji) kişi tarafından algılanabilecek en düşük uyarıcı seviyesi, bir uyarıcının bir etki yaratabilmesi için gereken en düşük miktarı