Multilingual Turkish Dictionary

ABSTEMIOUSLY

ABSTEMIOUSLY : English Turkish

adv. aşırıya kaçmadan, ılımlı olarak, bir dereceye kadar, tutumlu bir şekilde