Multilingual Turkish Dictionary

ABSTRACT PLAN

ABSTRACT PLAN : English Turkish

soyut plan, belirsiz plan, anlaşılmaz strateji; kuramsal fikir, varsayıma dayalı olan plan