Multilingual Turkish Dictionary

ABSTRACT THINKING

ABSTRACT THINKING : English Turkish

soyut düşünce, felsefi düşünce, kuramsal düşünce, anlaşılmaz düşünce, hayali ya da gerçek olmayan fikir