Multilingual Turkish Dictionary

ABSTRACTER

ABSTRACTER : English Turkish

n. özetleyen kimse, özetleyen ve kısaltan kimse, özet çıkaran kimse (ayrıca abstractor)