Multilingual Turkish Dictionary

ACADEME

ACADEME : English Turkish

n. akademik çevre, akademik ortam, akademik topluluk; okul; akademik çevreyi tercih eden, bilimsel öğrenimi olan kimse (özellikle öğretmen veya öğrenci)