Multilingual Turkish Dictionary

ACADEMIC DEGREE

ACADEMIC DEGREE : English Turkish

akademik derece, bir müfredat programını tamamlanmış olan kişiye yüksekokul ya da üniversite tarafından verilen belge (örneğin, sosyal bilimler diploması)