Multilingual Turkish Dictionary

ACCADIAN

ACCADIAN : English Turkish

adj. Akadlı; Akad’ın veya burada yaşayan; Akadca’nın, Akad dilinin