Multilingual Turkish Dictionary

B.L.

B.L. : English Turkish

"Bachelor of Laws (Hukuk Diploması)", Hukuk Diploması, Hukuk Fakültesi Diploması, hukukta ilk akademik derece (3 yıl); hukuk mezunu, hukuk fakültesi mezunu, Hukuk Çalışmaları alanında diploma sahibi kimse