Multilingual Turkish Dictionary

BA ZƏHMƏT

BA ZƏHMƏT : Turuz Farsca - Türkce

güclə gücmə. zorğa. zorla. çətinik