Multilingual Turkish Dictionary

BAÇMARUS

BAÇMARUS : Arin Turkish Etimology Dictionary

basamaq. basqıç. ayağ (qapının basacağı). dayaq