Multilingual Turkish Dictionary

BAALIST

BAALIST : English Turkish

n. Baalist, Baalcı, Fenike ve Kartaca Tanrıçası Baal'e tapınan; herhangi bir sahte dinin takipçisi; idol tapınanı, putperest