Multilingual Turkish Dictionary

BABA KAMMA

BABA KAMMA : English Turkish

Talmud risaleleri serisinin zararlarla ilgili olan birincisi (Musevilik)