Multilingual Turkish Dictionary

BABA METZIAH

BABA METZIAH : English Turkish

Talmud risaleleri serisinin zararlarla ilgili olan ikincisi (Musevilik)