Multilingual Turkish Dictionary

BABADAN OĞULA

BABADAN OĞULA : Turkish Turkish

torunlara doğru zincirleme

BABADAN OĞULA : Turkish Turkish

atalardan beri

BABADAN OĞULA : Turkish French

de père en fils