Multilingual Turkish Dictionary

BABAKÖŞ

BABAKÖŞ : Turkish Turkish

ayaksız olduğu için yılan sanılan, solucanla beslenen bir tür kertenkele (anguis fragilis)

BABAKÖŞ : Turkish Turkish Tabiat Sozluk

(sürüngen, Fam: köryýlansýgiller)[syn.: babaköþ, kahverengi kör yýlaný]la: Anguis fragilisde: Blindschleiche f.en: slow worm, salamanderes: ciervo volantefr: orvet fragilegr: êïíÜêéfi: vaskikäärme

BABAKÖŞ : Turkish German

Blindschleiche [die]