Multilingual Turkish Dictionary

BABI

BABI : Az Turkish Farsi

: بابي، بهايي، طرفدار مسلك ميرزا محمّد علي باب. (متولد
وفات 1850م) او ابتدا دعوي بابيّت و سپس «مهدويّت» كرد؛ به دستور ميرزا تقي‌خان اميركبير و موافقت ناصرالدّين شاه مجلس مباحثه‌اي بين محمدعلي باب و علما برگزار شد و علما حكم به اعدام او دادند و تير باران شد

BABI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

BABI is. [xüs. is.-den]
XIX esrin ortasında İranda "Bab" texellüslü Mirze Əli
Mehemmed terefinden tesis edilmiş dini teriqete mensub olan adam. Dedilər ki, Təb-rizdə çox babi var, amma heç kəs qorxu-sundan ləb tərpədə bilmir. M.F.Axundzade. Burada ancaq babılar belə birçək qoyurlar.
P.Makulu.
məc. Dinsiz, imansız, kafir menasında (keçmişde mürtece mövhumatçıların tereq-qiperver ziyalılara tehqir üçün verdikleri ad). Məsələn, mənə deyirlər ki, filankəs babidir, yəni mürtəddir. C.Memmedquluzade. Bu isə, bəs o ləinin də işi qullabıdır; Dini, imanı danıb, yoldan azıbdır, babıdır. M.Ə.Sabir. [Mirze Turab:] Əlləşdim, vuruşdum, çox zəhmət çəkdim, amma siz yenə cəhalətdən əl götürmədiniz,
. [mollalar] mənə babı dedilər.
B.Talıblı.

BABI : English Turkish

n. Babilik taraftarı, Babilik dininin üyesi