Multilingual Turkish Dictionary

BABILLILƏR

BABILLILƏR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

cəm, tar. Qabaq Asiyada en qedim (e.e. V-I esrlerde) dövletlerden biri olan Babilistanın ehalisi.