Multilingual Turkish Dictionary

BABISM

BABISM : English Turkish

n. Babilik, Şirazlı Mirza Ali Muhammad tarafından 1844 yılında kurulmuş olan Pers dinî doktrini, Bahai inancının habercisi