Multilingual Turkish Dictionary

BABY BOOMER

BABY BOOMER : English Turkish

n. doğum oranının yüksek olduğu dönemde doğan kimse (özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde,
1965 arası)