Multilingual Turkish Dictionary

BABYLONIA

BABYLONIA : English Turkish

n. Babilistan, Babil, Babil İmparatorluğu (güneybatı Asya'nın antik bir imparatorluğu)