Multilingual Turkish Dictionary

BACALANLIQ

BACALANLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qırcaqçılıq. qıracçılıq > xiracçılıq (< qırmaq qırxmaq). güclə, zorla nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb alma, qoparma, süzdürmə