Multilingual Turkish Dictionary

BACALANMAQ

BACALANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bac almaq. qıraclamaq qırcaqlamaq > xiraclamaq. güclə, zorla nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb almaq, qoparmaq, süzdürmək