Multilingual Turkish Dictionary

BACAQIN

BACAQIN : Turuz Dictionary

-bacağın, qıçın dizdən aşağı bölümü: qıç.
qol bacağın, əl ayağın iriliyi: gərim.
görax kim gərimlidir

BACAQIN : Turuz Dictionary


durna bacağın küt görür. (leyləyə durnaya qıçları uzun gəlməz)

BACAQIN : Turuz Dictionary

-bacağın, qıçın dizdən aşağı bölümü: qıç.
qol bacağın, əl ayağın iriliyi: gərim.
görax kim gərimlidir

BACAQIN : Turuz Dictionary


durna bacağın küt görür. (leyləyə durnaya qıçları uzun gəlməz)