Multilingual Turkish Dictionary

BACARÇILIQ

BACARÇILIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qıvanlıq. givənlik. işbilirlik. çaçurluq. itilik. sivirlik. zirənglik. güpərimlik. küpərimlik. kipərimlik