Multilingual Turkish Dictionary

BACARIŞLAR

BACARIŞLAR : Turuz Dictionary


bacarışlar yaşamında yol açır, istəyişlər bulutlara yol salır. (bulutlara yol salır: uçurur)
umaysızlıq yer salar, bacarışlar köçəndə. (umaysızlıq: şanssızlıq. korbaxlıq)

BACARIŞLAR : Turuz Dictionary


bacarışlar yaşamında yol açır, istəyişlər bulutlara yol salır. (bulutlara yol salır: uçurur)
umaysızlıq yer salar, bacarışlar köçəndə. (umaysızlıq: şanssızlıq. korbaxlıq)