Multilingual Turkish Dictionary

BACK-ALLEY ABORTION

BACK-ALLEY ABORTION : English Turkish

arka sokak kürtajı, yasadışı kürtaj, özel bir evde veya derme çatma bir klinikte yetkisiz bir kimse tarafından gerçekleştirilen kürtaj (özellikle kürtajın ABD'de yasallaştırılmasından önce)