Multilingual Turkish Dictionary

BACK-FORMATION

BACK-FORMATION : English Turkish

n. (Dilbilimi) türetilmiş sözcük, kendinden türeyen kelime (örneğin; "greedy {hırslı}" kelimesinden "greed {hırs}", "editör {editör}" kelimesinden "edit {edite etmek}" ); bu yolla kelime türetme, kelimeden kelime üretme işi