Multilingual Turkish Dictionary

BACKBENCHER

BACKBENCHER : English Turkish

n. yönetimde görev almayan parlementer, kıdemsiz parlamento üyesi