Multilingual Turkish Dictionary

BACKGROUNDER

BACKGROUNDER : English Turkish

n. arka plan bilgisi veren kimse, hükümet veya iş çevresinden resmî bir sözcünün bir durumla ilgili olarak basın mensuplarına arka plan bilgisi verdiği gayriresmî basın toplantısı; arka plan bilgisi sağlayan rapor veya brifing