Multilingual Turkish Dictionary

BACMAR

BACMAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

bacarlı. başarlı. bəcərli. qıvrıq. qıvraq. bacmar. çıxarlı. çıxmar