Multilingual Turkish Dictionary

BACQARTAŞLIQ

BACQARTAŞLIQ : Turuz Dictionary


bacqardaşın dosdunisə nə yaxcı, dosdan mosdan bacqardaşlıq çıxanmaz

BACQARTAŞLIQ : Turuz Dictionary


bacqardaşın dosdunisə nə yaxcı, dosdan mosdan bacqardaşlıq çıxanmaz