Multilingual Turkish Dictionary

BACRONYM

BACRONYM : English Turkish

n. bakronim, akronim oluşturmanın tersi, sözcüklerin baş harflerinden kelime oluşturmanın tersi, bir kelimedeki harfleri baş harfler olarak kullanarak o kelimeden komik bir deyim oluşturma